Blog
รู้เรื่องท่อ

อย่าปล่อยให้ท่อน้ำรั่ว เพราะปัญหาอาจบานปลายและสูญเสียมากกว่าเพียงแค่ค่าน้ำประปา
ปัญหาท่อน้ำรั่ว ท่อน้ำประปา “แตก รั่ว ซึม”

ท่อ PVC (ท่อสีฟ้า) นิยมนำมาใช้กันมากในระบบท่อน้ำหรือท่อน้ำประปา

ท่อ PVC (Poly Vinyl Chloride) ท่อพีวีซีมีคุณสมบัติแข็งสามารถนำมาใช้กับระบบน้ำ เช่น ท่อประปา น้ำดี น้ำเสีย และการระบาย ทนแรงดันน้ำ ได้มากน้อยตาม ประเภท การใช้งาน และไม่สามารถนำมาใช้เป็นท่อน้ำร้อนได้ เพราะรองรับอุณหภูมิได้เพียง 65 องศาฯ (มีหลายเกรด) และเมื่อถูกแดดนานๆจะเปราะและแตกได้ อีกทั้งยังต้องอาศัยกาวหรือน้ำยาประสานท่อในการติดตั้งเป็นสำคัญ เมื่อใช้งานนานไปกาวที่ใช้ติดตั้งหมดอายุเสื่อมสภาพ หรือเปราะแตกจากการตากแดด หรือจากการใช้งานผิดประเภทเกินแรงดันและอุณหภูมิที่ท่อ PVC จะรองรับได้ เหล่านี้จึงเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดปัญหาท่อน้ำรั่วในที่สุด

ปัญหา “ท่อน้ำรั่ว” ในบ้าน คอนโด โรงงาน โรงแรม แตก รั่ว ซึม เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของผู้อยู่อาศัย และบริษัทบริหารอาคารโครงการ หรือนิติบุคคล เพราะท่อน้ำรั่วนอกจากทำให้เราต้องจ่ายค่าน้ำที่ไหลทิ้ง รวมถึงค่าไฟจากปั๊มน้ำที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาแล้วท่อน้ำรั่วยังจะสร้างความเสียหายให้กับตัวบ้านและทรัพย์สิน หากท่อน้ำรั่วในพื้น กำแพง อาจต้องทุบกระเบื้องหรือหินอ่อน หรือหากท่อน้ำรั่ว น้ำไหลลงลิฟท์ในคอนโด มูลค่าความสูญเสียอาจบานปลาย อีกทั้งชื่อเสียงของบริษัทบริหารอาคารโครงการ เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆในการตัดสินใจซื้อ ไม่น้อยไปกว่า ทำเล และราคา หากประวัติ ด้านการบริการ และคุณภาพของวัสดุที่ใช้ก่อสร้างไม่ดีพอนั้น มักจะส่งผลกระทบต่อ ยอดขาย ทั้งโครงการในปัจจุบัน และโครงการในอนาคตได้ ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงควรเปลี่ยน และเลือกใช้ท่อน้ำให้เหมาะสม “เพื่อสิ่งที่ดีกว่า”

แล้วสาเหตุของ“ท่อน้ำรั่ว” เกิดได้อย่างไร

ท่อ pvc รั่วทะลุเทปพันท่อ

ปัญหา! ท่อน้ำรั่ว ท่อน้ำประปา “แตก รั่ว ซึม ”
แก้ไขและมีวิธีรับมืออย่างไร?

ปัญหา! ท่อน้ำรั่ว ท่อน้ำประปา “แตก รั่ว ซึม ” แก้ไขและมีวิธีรับมืออย่างไร?

ท่อน้ำรั่ว ในบ้าน คอนโด โรงงาน โรงแรม แตก รั่ว ซึม เป็นอีกหนึ่งปของผู้อยู่อาศัย และบริษัทบริหารอาคารโครงการ หรือนิติบุคคล เพราะท่อน้ำรั่วนอกจากทำให้เราต้องจ่ายค่าน้ำที่ไหลทิ้ง รวมถึงค่าไฟจากปั๊มน้ำที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาแล้วท่อน้ำรั่วยังอีกด้วยจะสร้างความเสียหายให้กับตัวบ้านและทรัพย์สิน หากท่อน้ำรั่วในพื้น กำแพง อาจต้องทุบกระเบื้องหรือหินอ่อน หรือหากท่อน้ำรั่ว น้ำไหลลงลิฟท์ในคอนโด มูลค่าความสูญเสียอาจบานปลาย อีกทั้งชื่อเสียงของบริษัทบริหารอาคารโครงการ เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆในการตัดสินใจซื้อ ไม่น้อยไปกว่า ทำเล และราคา หากประวัติ ด้านการบริการ และคุณภาพของวัสดุที่ใช้ก่อสร้างไม่ดีพอนั้น มักจะส่งผลกระทบต่อ ยอดขาย ทั้งโครงการในปัจจุบัน และโครงการในอนาคตได้ ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงควรเปลี่ยน และเลือกใช้ท่อน้ำให้เหมาะสม “เพื่อสิ่งที่ดีกว่า”

“ท่อน้ำรั่ว” เกิดจาก      

ท่อ pvc รั่วทะลุเทปพันท่อ
 1. “ท่อน้ำรั่ว” สาเหตุจากแรงดันน้ำ : การไหลของน้ำภายในท่อเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและฉับพลัน เช่น การปิดประตูน้ำ หรือปิดปั๊มน้ำทันทีโมเมนตัมของของเหลวจะถูกเปลี่ยนไปกลายเป็นแรงกระแทก เกินกว่าความสามารถของท่อที่จะรับได้ จึงอาจทำให้ท่อระเบิด หรืออุปกรณ์อื่นๆเสียหายอย่างรุนแรงแรงดันภายในท่อประปา : สาเหตุที่ทำให้ท่อน้ำประปาแตกชำรุดนั้นคือแรงกระแทกภายในท่อน้ำ ซึ่งแรงภายในท่อน้ำมักเกิดจากแรงดันน้ำกระแทกกลับหรือที่ภาษาช่างเรียกว่า Water Hammer สาเหตุเกิดจากความเร็วของน้ำในเส้นท่อที่ถูกหยุดอย่างฉับพลัน ซึ่งเกิดได้จากหลายเหตุการณ์ ได้แก่
  1.1 ไฟฟ้าดับทำให้เครื่องสูบน้ำหยุดทันที จึงเกิดแรงกระแทกกลับของน้ำในเส้นท่อที่ไหลออกไม่ได้ทำให้ท่อแตก
  1.2 การปล่อยให้ถังเก็บน้ำแห้งบ่อยๆ ทำให้อากาศเข้าไปค้างภายในท่อ เมื่อเปิดใช้น้ำตามปกติ น้ำจะวิ่งไปอัดดันท่อระเบิดได้
 2. “ท่อน้ำรั่ว” สาเหตุจากแรงกระแทกภายนอก ท่อน้ำที่มักจะถูกซ่อนหรือเดินท่อน้ำไว้ในผนัง ฝ้าเพดานหรือทางเดิน แรงกระแทกอาจส่งผลให้เกิดความเสียหาย เช่น ถูกของแข็งกระแทก พื้นผิวจนทำให้ท่อน้ำรั่วแตกได้ สภาพแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายท่อน้ำรั่ว ส่วนใหญ่เรามักจะเจอท่อน้ำรั่วและแตกจากสาเหตุต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่
  2.1 การฝังท่อน้ำประปาใต้ดินถูกกดทับจากแรงกระแทกของรถยนต์ที่วิ่งผ่านท่อด้านบน หรือ ดินที่ใช้กลบท่อน้ำยืดหดตัวก็สามารถไปดันให้ท่อน้ำรั่วหรือแตกได้
  2.2 โครงสร้างบ้านทรุดตัวในบริเวณที่เดินท่อน้ำ ก็อาจส่งผลให้ท่อน้ำแตก หัก งอ จนเกิดการท่อน้ำรั่วได้
  2.3 การติดตั้งขาแขวน (Pipe Hangers) ห่างเกินไปและไม่รัดท่อกับขาแขวนให้มั่นคง เมื่อเกิดแรงดันในท่อน้ำ ท่อน้ำก็จะขยับหรือส่ายตัว ทำให้ข้อต่อคลายตัวหรือกระแทกกับท่อทีละนิด จนเกิดท่อน้ำรั่วซึมในที่สุด
 1. “ท่อน้ำรั่ว” สาเหตุจากงานติดตั้งไม่สมบูรณ์ ช่างไม่มีความชำนาญ ลืม หรือไม่ศึกษาข้อมูลในการติดตั้งให้ดี อีกทั้งไม่มีการทดสอบแรงดันก่อนใช้งานจริง
 2. “ท่อน้ำรั่ว” สาเหตุจากการใช้งานท่อน้ำผิดประเภทและไม่ได้มาตรฐาน จึงควรเลือกใช้ให้ถูกกับประเภทที่ใช้งาน และผ่านการรับรอง หรือผ่านการทดสอบจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ

ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น เป็นปัญหาของสาเหตุที่ทำให้เกิดท่อน้ำรั่วที่สามารถแก้ไขปัญหาได้จากการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมท่อน้ำที่รั่วและเสียหาย โดยการใช้ช่างประปาที่มีความรู้ความชำนาญที่ดีพอ และที่สำคัญคือควรระบุชนิดของท่อน้ำหรือเลือกใช้ท่อน้ำที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้

ทั้งหมดนี้จึงควรรู้และศึกษาข้อมูลของคุณสมบัติของท่อน้ำแต่ละประเภทให้ดีก่อนเลือกใช้เดินท่อประปาหรือทำน้ำทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ท่อรั่ว ที่จะทำให้สูญเสียทรัพย์สิน เสียเวลาได้ บทความด้านล่างทั้งหมดจะเป็นข้อมูลในเบื้องต้นให้รู้เท่าทันและเลือกใช้ท่อน้ำได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่ามากที่สุด

1. “ท่อน้ำรั่ว” จากความดันน้ำ : การไหลของน้ำภายในท่อเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและฉับพลัน เช่น การปิดประตูน้ำ หรือปิดปั๊มน้ำทันทีโมเมนตัมของของเหลวจะถูกเปลี่ยนไปกลายเป็นแรงกระแทก เกินกว่าความสามารถของท่อที่จะรับได้ จึงอาจทำให้ท่อระเบิด หรืออุปกรณ์อื่นๆเสียหายอย่างรุนแรง

2. “ท่อน้ำรั่ว” จากแรงกระแทกภายนอก : ท่อน้ำที่มักจะถูกซ่อนไว้ในผนัง, ฝ้าเพดาน ,ทางเดิน แรงกระแทกส่งผลให้เกิดความเสียหายได้ เช่น ถูกของแข็งกระแทก พื้นผิว จนทำให้ท่อน้ำรั่วแตกได้

3. “ท่อน้ำรั่ว” จากงานติดตั้งไม่สมบูรณ์ : ช่างไม่มีความชำนาญลืม หรือไม่ศึกษาข้อมูลในการติดตั้งให้ดี อีกทั้งไม่มีการทดสอบแรงดันก่อนใช้งานจริง

4. “ท่อน้ำรั่ว” จากการใช้งานท่อน้ำผิดประเภทและไม่ได้มาตรฐาน : ควรเลือกใช้ให้ถูกกับประเภทที่ใช้งาน และผ่านการรับรอง หรือผ่านการทดสอบจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ

ท่อ pvc รั่ว น้ำพุ่งแรง

เหตุใดท่อน้ำรั่ว? ท่อน้ำคืออะไร? มีกี่ประเภท? ใช้งานอย่างไร? แตกต่างกันไหม? ติดตั้งแบบไหน? ฯลฯ ทุกคำถามเรามีคำตอบ

ท่อน้ำ ท่อประปา หรือท่อในระบบสุขาภิบาล มีหลากหลาย แต่ที่นิยมใช้กันมากคือท่อโลหะ ท่อ PVC ท่อไซเลอร์ ท่อ PE และท่อ PPR

หากต้องจัดซื้อ ออกแบบหรือใช้งานท่อน้ำเพื่อระบบประปาในอาคาร บ้าน หรือภาคอุตสาหกรรม อื่นๆ บทความเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจเรื่องท่อน้ำมากขึ้น โดยบทความเรื่องท่อจะแบ่งออกเป็น 2 ภาคส่วน คือ

 1. “รอบรู้เรื่องน้ำ” บทความที่เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับท่อน้ำทั้งหมด ซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของทุกคน
 2. “เหตุผลที่ควรเลือกใช้ท่อน้ำ ไทย พีพี-อาร์” บทความที่จะอธิบายถึงเรื่อง ท่อ PPR คืออะไร สำคัญอย่างไร ใช้งานกับระบบประปาประเภทไหน การใช้งานท่อ PPR ที่คุณต้องรู้ก่อนออกแบบ

รู้เท่าทันเรื่องท่อน้ำ

รอบรู้เรื่องท่อ

รอบรู้เรื่องท่อ

ก่อนเลือกใช้ท่อ PPR ต้องรู้

เหตุผลที่ควรเลือกใช้ท่อน้ำไทย พีพี-อาร์

เหตุผลที่ควรเลือกใช้ท่อน้ำไทย พีพี-อาร์

ท่อ pvc รั่วทะลุเทปพันท่อ

อย่าปล่อยให้ท่อน้ำรั่ว เพราะปัญหาอาจบานปลายและสูญเสียมากกว่าเพียงแค่ค่าน้ำประปาปัญหาท่อน้ำรั่ว ท่อน้ำประปา “แตก รั่ว ซึม”

ท่อ PVC (ท่อสีฟ้า) นิยมนำมาใช้กันมากในระบบท่อน้ำหรือท่อน้ำประปา

ท่อ PVC (Poly Vinyl Chloride) ท่อพีวีซีมีคุณสมบัติแข็งสามารถนำมาใช้กับระบบน้ำ เช่น ท่อประปา น้ำดี น้ำเสีย และการระบาย ทนแรงดันน้ำ ได้มากน้อยตาม ประเภท การใช้งาน และไม่สามารถนำมาใช้เป็นท่อน้ำร้อนได้ เพราะรองรับอุณหภูมิได้เพียง 65 องศาฯ (มีหลายเกรด) และเมื่อถูกแดดนานๆจะเปราะและแตกได้ อีกทั้งยังต้องอาศัยกาวหรือน้ำยาประสานท่อในการติดตั้งเป็นสำคัญ เมื่อใช้งานนานไปกาวที่ใช้ติดตั้งหมดอายุเสื่อมสภาพ หรือเปราะแตกจากการตากแดด หรือจากการใช้งานผิดประเภทเกินแรงดันและอุณหภูมิที่ท่อ PVC จะรองรับได้ เหล่านี้จึงเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดปัญหาท่อน้ำรั่วในที่สุด

ปัญหา “ท่อน้ำรั่ว” ในบ้าน คอนโด โรงงาน โรงแรม แตก รั่ว ซึม เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของผู้อยู่อาศัย และบริษัทบริหารอาคารโครงการ หรือนิติบุคคล เพราะท่อน้ำรั่วนอกจากทำให้เราต้องจ่ายค่าน้ำที่ไหลทิ้ง รวมถึงค่าไฟจากปั๊มน้ำที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาแล้วท่อน้ำรั่วยังจะสร้างความเสียหายให้กับตัวบ้านและทรัพย์สิน หากท่อน้ำรั่วในพื้น กำแพง อาจต้องทุบกระเบื้องหรือหินอ่อน หรือหากท่อน้ำรั่ว น้ำไหลลงลิฟท์ในคอนโด มูลค่าความสูญเสียอาจบานปลาย อีกทั้งชื่อเสียงของบริษัทบริหารอาคารโครงการ เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆในการตัดสินใจซื้อ ไม่น้อยไปกว่า ทำเล และราคา หากประวัติ ด้านการบริการ และคุณภาพของวัสดุที่ใช้ก่อสร้างไม่ดีพอนั้น มักจะส่งผลกระทบต่อ ยอดขาย ทั้งโครงการในปัจจุบัน และโครงการในอนาคตได้ ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงควรเปลี่ยน และเลือกใช้ท่อน้ำให้เหมาะสม “เพื่อสิ่งที่ดีกว่า”

แล้วสาเหตุของ“ท่อน้ำรั่ว” เกิดได้อย่างไร

 1. “ท่อน้ำรั่ว” สาเหตุจากแรงดันน้ำ : การไหลของน้ำภายในท่อเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและฉับพลัน เช่น การปิดประตูน้ำ หรือปิดปั๊มน้ำทันทีโมเมนตัมของของเหลวจะถูกเปลี่ยนไปกลายเป็นแรงกระแทก เกินกว่าความสามารถของท่อที่จะรับได้ จึงอาจทำให้ท่อระเบิด หรืออุปกรณ์อื่นๆเสียหายอย่างรุนแรงแรงดันภายในท่อประปา : สาเหตุที่ทำให้ท่อน้ำประปาแตกชำรุดนั้นคือแรงกระแทกภายในท่อน้ำ ซึ่งแรงภายในท่อน้ำมักเกิดจากแรงดันน้ำกระแทกกลับหรือที่ภาษาช่างเรียกว่า Water Hammer สาเหตุเกิดจากความเร็วของน้ำในเส้นท่อที่ถูกหยุดอย่างฉับพลัน ซึ่งเกิดได้จากหลายเหตุการณ์ ได้แก่
  1.1 ไฟฟ้าดับทำให้เครื่องสูบน้ำหยุดทันที จึงเกิดแรงกระแทกกลับของน้ำในเส้นท่อที่ไหลออกไม่ได้ทำให้ท่อแตก
  1.2 การปล่อยให้ถังเก็บน้ำแห้งบ่อยๆ ทำให้อากาศเข้าไปค้างภายในท่อ เมื่อเปิดใช้น้ำตามปกติ น้ำจะวิ่งไปอัดดันท่อระเบิดได้
 2. “ท่อน้ำรั่ว” สาเหตุจากแรงกระแทกภายนอก ท่อน้ำที่มักจะถูกซ่อนหรือเดินท่อน้ำไว้ในผนัง ฝ้าเพดานหรือทางเดิน แรงกระแทกอาจส่งผลให้เกิดความเสียหาย เช่น ถูกของแข็งกระแทก พื้นผิวจนทำให้ท่อน้ำรั่วแตกได้ สภาพแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายท่อน้ำรั่ว ส่วนใหญ่เรามักจะเจอท่อน้ำรั่วและแตกจากสาเหตุต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่
  2.1 การฝังท่อน้ำประปาใต้ดินถูกกดทับจากแรงกระแทกของรถยนต์ที่วิ่งผ่านท่อด้านบน หรือ ดินที่ใช้กลบท่อน้ำยืดหดตัวก็สามารถไปดันให้ท่อน้ำรั่วหรือแตกได้
  2.2 โครงสร้างบ้านทรุดตัวในบริเวณที่เดินท่อน้ำ ก็อาจส่งผลให้ท่อน้ำแตก หัก งอ จนเกิดการท่อน้ำรั่วได้
  2.3 การติดตั้งขาแขวน (Pipe Hangers) ห่างเกินไปและไม่รัดท่อกับขาแขวนให้มั่นคง เมื่อเกิดแรงดันในท่อน้ำ ท่อน้ำก็จะขยับหรือส่ายตัว ทำให้ข้อต่อคลายตัวหรือกระแทกกับท่อทีละนิด จนเกิดท่อน้ำรั่วซึมในที่สุด
 1. “ท่อน้ำรั่ว” สาเหตุจากงานติดตั้งไม่สมบูรณ์ ช่างไม่มีความชำนาญ ลืม หรือไม่ศึกษาข้อมูลในการติดตั้งให้ดี อีกทั้งไม่มีการทดสอบแรงดันก่อนใช้งานจริง
 2. “ท่อน้ำรั่ว” สาเหตุจากการใช้งานท่อน้ำผิดประเภทและไม่ได้มาตรฐาน จึงควรเลือกใช้ให้ถูกกับประเภทที่ใช้งาน และผ่านการรับรอง หรือผ่านการทดสอบจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ

ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น เป็นปัญหาของสาเหตุที่ทำให้เกิดท่อน้ำรั่วที่สามารถแก้ไขปัญหาได้จากการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมท่อน้ำที่รั่วและเสียหาย โดยการใช้ช่างประปาที่มีความรู้ความชำนาญที่ดีพอ และที่สำคัญคือควรระบุชนิดของท่อน้ำหรือเลือกใช้ท่อน้ำที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้

ทั้งหมดนี้จึงควรรู้และศึกษาข้อมูลของคุณสมบัติของท่อน้ำแต่ละประเภทให้ดีก่อนเลือกใช้เดินท่อประปาหรือทำน้ำทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ท่อรั่ว ที่จะทำให้สูญเสียทรัพย์สิน เสียเวลาได้ บทความด้านล่างทั้งหมดจะเป็นข้อมูลในเบื้องต้นให้รู้เท่าทันและเลือกใช้ท่อน้ำได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่ามากที่สุด

ซ่อนเนื้อหา อ่านต่อ
 1. “ท่อน้ำรั่ว” สาเหตุจากแรงดันน้ำ : การไหลของน้ำภายในท่อเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและฉับพลัน เช่น การปิดประตูน้ำ หรือปิดปั๊มน้ำทันทีโมเมนตัมของของเหลวจะถูกเปลี่ยนไปกลายเป็นแรงกระแทก เกินกว่าความสามารถของท่อที่จะรับได้ จึงอาจทำให้ท่อระเบิด หรืออุปกรณ์อื่นๆเสียหายอย่างรุนแรงแรงดันภายในท่อประปา : สาเหตุที่ทำให้ท่อน้ำประปาแตกชำรุดนั้นคือแรงกระแทกภายในท่อน้ำ ซึ่งแรงภายในท่อน้ำมักเกิดจากแรงดันน้ำกระแทกกลับหรือที่ภาษาช่างเรียกว่า Water Hammer สาเหตุเกิดจากความเร็วของน้ำในเส้นท่อที่ถูกหยุดอย่างฉับพลัน ซึ่งเกิดได้จากหลายเหตุการณ์ ได้แก่
  1.1 ไฟฟ้าดับทำให้เครื่องสูบน้ำหยุดทันที จึงเกิดแรงกระแทกกลับของน้ำในเส้นท่อที่ไหลออกไม่ได้ทำให้ท่อแตก
  1.2 การปล่อยให้ถังเก็บน้ำแห้งบ่อยๆ ทำให้อากาศเข้าไปค้างภายในท่อ เมื่อเปิดใช้น้ำตามปกติ น้ำจะวิ่งไปอัดดันท่อระเบิดได้
 2. “ท่อน้ำรั่ว” สาเหตุจากแรงกระแทกภายนอก ท่อน้ำที่มักจะถูกซ่อนหรือเดินท่อน้ำไว้ในผนัง ฝ้าเพดานหรือทางเดิน แรงกระแทกอาจส่งผลให้เกิดความเสียหาย เช่น ถูกของแข็งกระแทก พื้นผิวจนทำให้ท่อน้ำรั่วแตกได้ สภาพแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายท่อน้ำรั่ว ส่วนใหญ่เรามักจะเจอท่อน้ำรั่วและแตกจากสาเหตุต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่
  2.1 การฝังท่อน้ำประปาใต้ดินถูกกดทับจากแรงกระแทกของรถยนต์ที่วิ่งผ่านท่อด้านบน หรือ ดินที่ใช้กลบท่อน้ำยืดหดตัวก็สามารถไปดันให้ท่อน้ำรั่วหรือแตกได้
  2.2 โครงสร้างบ้านทรุดตัวในบริเวณที่เดินท่อน้ำ ก็อาจส่งผลให้ท่อน้ำแตก หัก งอ จนเกิดการท่อน้ำรั่วได้
  2.3 การติดตั้งขาแขวน (Pipe Hangers) ห่างเกินไปและไม่รัดท่อกับขาแขวนให้มั่นคง เมื่อเกิดแรงดันในท่อน้ำ ท่อน้ำก็จะขยับหรือส่ายตัว ทำให้ข้อต่อคลายตัวหรือกระแทกกับท่อทีละนิด จนเกิดท่อน้ำรั่วซึมในที่สุด
 1. “ท่อน้ำรั่ว” สาเหตุจากงานติดตั้งไม่สมบูรณ์ ช่างไม่มีความชำนาญ ลืม หรือไม่ศึกษาข้อมูลในการติดตั้งให้ดี อีกทั้งไม่มีการทดสอบแรงดันก่อนใช้งานจริง
 2. “ท่อน้ำรั่ว” สาเหตุจากการใช้งานท่อน้ำผิดประเภทและไม่ได้มาตรฐาน จึงควรเลือกใช้ให้ถูกกับประเภทที่ใช้งาน และผ่านการรับรอง หรือผ่านการทดสอบจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ

ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น เป็นปัญหาของสาเหตุที่ทำให้เกิดท่อน้ำรั่วที่สามารถแก้ไขปัญหาได้จากการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมท่อน้ำที่รั่วและเสียหาย โดยการใช้ช่างประปาที่มีความรู้ความชำนาญที่ดีพอ และที่สำคัญคือควรระบุชนิดของท่อน้ำหรือเลือกใช้ท่อน้ำที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้

ทั้งหมดนี้จึงควรรู้และศึกษาข้อมูลของคุณสมบัติของท่อน้ำแต่ละประเภทให้ดีก่อนเลือกใช้เดินท่อประปาหรือทำน้ำทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ท่อรั่ว ที่จะทำให้สูญเสียทรัพย์สิน เสียเวลาได้ บทความด้านล่างทั้งหมดจะเป็นข้อมูลในเบื้องต้นให้รู้เท่าทันและเลือกใช้ท่อน้ำได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่ามากที่สุด

ท่อ pvc รั่ว น้ำพุ่งแรง

เหตุใดท่อน้ำรั่ว? ท่อน้ำคืออะไร? มีกี่ประเภท? ใช้งานอย่างไร? แตกต่างกันไหม? ติดตั้งแบบไหน? ฯลฯ ทุกคำถามเรามีคำตอบ

ท่อน้ำ ท่อประปา หรือท่อในระบบสุขาภิบาล มีหลากหลาย แต่ที่นิยมใช้กันมากคือท่อโลหะ ท่อ PVC ท่อไซเลอร์ ท่อ PE และท่อ PPR

หากต้องจัดซื้อ ออกแบบหรือใช้งานท่อน้ำเพื่อระบบประปาในอาคาร บ้าน หรือภาคอุตสาหกรรม อื่นๆ บทความเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจเรื่องท่อน้ำมากขึ้น โดยบทความเรื่องท่อจะแบ่งออกเป็น 2 ภาคส่วน คือ

 1. “รอบรู้เรื่องน้ำ” บทความที่เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับท่อน้ำทั้งหมด ซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของทุกคน
 2. “เหตุผลที่ควรเลือกใช้ท่อน้ำ ไทย พีพี-อาร์” บทความที่จะอธิบายถึงเรื่อง ท่อ PPR คืออะไร สำคัญอย่างไร ใช้งานกับระบบประปาประเภทไหน การใช้งานท่อ PPR ที่คุณต้องรู้ก่อนออกแบบ

รู้เท่าทันเรื่องท่อน้ำ

ก่อนเลือกใช้
ท่อ PPR ต้องรู้

รอบรู้เรื่องท่อ

รอบรู้เรื่องท่อ

เหตุผลที่ควรเลือกใช้ท่อน้ำไทย พีพี-อาร์

เหตุผลที่ควรเลือกใช้ท่อน้ำไทย พีพี-อาร์