Product
สินค้า

เครื่องเชื่อมพร้อมหัวเชื่อมและอุปกรณ์ ไทย พีพี-อาร์
(WELDING MACHINE AND ACCESSORIES)

เครื่องเชื่อม PPR ในการติดตั้งท่อไทยพีพี-อาร์ หรือท่อ PPR สามารถเชื่อมต่อท่อเข้าหากันได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับขนาด และประเภทการใช้งานโดยรวมมี 2 แบบคือ “การเชื่อมสอด” และ “การเชื่อมชน” สามารถแบ่งตามประเภทของเครื่องเชื่อม PPR ได้ ดังนี้

     1. เครื่องเชื่อม PPR แบบการเชื่อมสอด (Socket Fusion) โดยเครื่องเชื่อม PPR ของ ไทย พีพี-อาร์ ประกอบด้วย 4 รุ่น

 • เครื่องเชื่อม PPR รุ่น D20-32 (Small) เครื่องเชื่อม PPR รุ่นนี้เป็นรุ่นประหยัด สามารถติดตั้งท่อได้ตั้งแต่ ½” – 1”
 • เครื่องเชื่อม PPR รุ่น D20-32 เครื่องเชื่อม PPR รุ่นคุ้มค่ามีขนาดใหญ่กว่า เครื่องเชื่อม PPR รุ่น D20-32 (Small) จึงกระชับถนัดมือ สามารถติดตั้งท่อได้ตั้งแต่ ½” – 1” เช่นเดียวกัน
 • เครื่องเชื่อม PPR รุ่น D20-63 เครื่องเชื่อม PPR รุ่นนี้สามารถติดตั้งท่อได้ตั้งแต่ ½” – 2”
 • เครื่องเชื่อม PPR รุ่น D75-110 เครื่องเชื่อม PPR รุ่นใหญ่พกพาสะดวก สามารถติดตั้งท่อได้ตั้งแต่ 2½” – 4”

ซึ่งการติดตั้งด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ซึ่งจะใช้เครื่องเชื่อม PPR แบบ Socket Fusion โดยการใช้ความร้อนที่ 250-260 องศาเซลเซียส ทำการหลอมละลายปลายท่อพีพีอาร์ และข้อต่อท่อพีพีอาร์ ทำให้ท่อ พีพีอาร์ และข้อต่อท่อพีพีอาร์ เกิดการหลอมเหลว และสามารถประสานเป็นเนื้อเดียวกันไม่เกิดการรั่วซึม

     2. เครื่องเชื่อม PPR แบบการเชื่อมสอด Electro Fusion Fitting (E.F.) เป็นเครื่องเชื่อม PPR เทคโนโลยีที่ดีที่สุด ออกแบบสำหรับการเชื่อมท่อ PPR ขนาดใหญ่ตั้งแต่ D75-D315 สามารถติดตั้งท่อได้ตั้งแต่ 2½” – 12” ให้การติดตั้งท่อ Main หรือท่อขนาดใหญ่ในที่แคบหรือจำกัด สะดวกต่อการจัดวางแนวท่อ และติดตั้งหน้างานด้วยวิธีการหลอมท่อ PPR และข้อต่อ PPR ให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดนำกระแสไฟฟ้า ที่ฝังอยู่ในผนังของตัวข้อต่อ สร้างความร้อน ทำให้เนื้อท่อและตัวข้อต่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นปล่อยให้เย็น ท่อจะแข็งตัวและเชื่อมติดเป็นเนื้อเดียวกันไม่รั่วซึม

     3. เครื่องเชื่อม PPR แบบการเชื่อมชน Butt Fusion Fitting (B.F.) เครื่องเชื่อม PPR สำหรับเชื่อมท่อ PPR และข้อต่อ PPR ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ขนาด D90-D315 สามารถติดตั้งท่อได้ตั้งแต่ 3” – 12” ด้วยการหลอมด้วยความร้อน แล้วเชื่อมชนให้เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีวันรั่วซึม

การติดตั้งด้วยเครื่องเชื่อม PPR ทั้งหมดนี้ไม่ต้องใช้กาว หรือน้ำยาประสานใด ๆ ทำให้ระบบการติดตั้งท่อและข้อต่อ ไทย พีพี-อาร์  จากเครื่องเชื่อม PPR ภายในผลิตภัณฑ์ของ ไทย พีพี-อาร์  สะอาดและปลอดภัยมาก และในกรณีที่มีการซ่อมแซมระบบท่อภายในอาคาร ข้อดีก็คือ จะไม่เกิดประกายไฟ ควัน หรือกลิ่นจากสารเคมีรบกวนระหว่างการทำงาน ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ติดตั้ง หรือเกิดอัคคีภัยกับอาคารสถานที่ได้

เครื่องเชื่อมพร้อมหัวเชื่อม Welding Machine

เครื่องเชื่อม ใช้กับท่อขนาด 1/2"-1"

เครื่องเชื่อม ใช้กับท่อขนาด 1/2"-1"

Code Size (MM)
411W020-032S D20-32 (Small)
เครื่องเชื่อม ใช้กับท่อขนาด 1/2"-1"

เครื่องเชื่อม ใช้กับท่อขนาด 1/2"-1"

Code Size (MM)
411W020-032L D20-32 (Large)
เครื่องเชื่อม ใช้กับท่อขนาด 1/2"-2"

เครื่องเชื่อม ใช้กับท่อขนาด 1/2"-2"

Code Size (MM)
411W020-063 D20-63
เครื่องเชื่อม ใช้กับท่อขนาด 1/2"-4"

เครื่องเชื่อม ใช้กับท่อขนาด 2 1/2"-4"

Code Size (MM)
411W075-110 D75-110
เครื่องเชื่อม ใช้กับท่อขนาด 5"

เครื่องเชื่อม ใช้กับท่อขนาด 5"

Code Size (MM)
411W125-000 D125
เครื่องเชื่อมท่อ PP-R (แบบเชื่อมชน): Butt Fusion Machine (B.F.)

Butt Fusion Machine

Code Size (MM)
741W250-000 D90-250
741W315-000 D110-315
เครื่องเชื่อมท่อ PP-R (แบบเชื่อมสอด): Electro Fusion Machine (E.F.)

E.F. Machine

Code Size (MM)
642W160-000 D75-315

Accessories

หัวเจาะอานม้า: Aiguille

หัวเจาะอานม้า: Aiguille

Code Size (MM)
401A025-000 D25
401A032-000 D32
401A040-000 D40
หัวเชื่อมอานม้า: Welding Saddle Mould

หัวเชื่อมอานม้า: Welding Saddle Mould

Code Size (MM)
411S050-025 D50-25
411S063-025 D63-25
411S063-032 D63-32
411S075-025 D75-25
411S075-032 D75-32
411S090-025 D90-25
411S090-032 D90-32
411S090-040 D90-40
411S110-025 D110-25
411S110-032 D110-32
411S110-040 D110-40
411S125-025 D125-25
411S125-032 D125-32
411S125-040 D125-40
411S160-025 D160-25
411S160-032 D160-32
411S160-040 D160-40
หัวเชื่อมแท่งซ่อม: Repairing Stick Mould

หัวเชื่อมแท่งซ่อม: Repairing Stick Mould

Code Size (MM)
401R007-000 D7
401R011-000 D11
หัวเชื่อม: Welding Mould

หัวเชื่อม: Welding Mould

Code Size (MM)
401W020-000 D20
401W025-000 D25
401W032-000 D32
401W040-000 D40
401W050-000 D50
401W063-000 D63
401W075-000 D75
401W090-000 D90
401W110-000 D110
401W125-000 D125
กรรไกรตัดท่อ: Cutter (เล็ก)

กรรไกรตัดท่อ: Cutter

Code Size (MM)
411C020-040 D20-40
กรรไกรตัดท่อ: Cutter (ใหญ่)

กรรไกรตัดท่อ: Cutter

Code Size (MM)
411C020-075 D20-75

รู้เท่าทันเรื่องท่อน้ำ

รอบรู้เรื่องท่อ

รอบรู้เรื่องท่อ

ก่อนเลือกใช้ท่อ PPR ต้องรู้

เหตุผลที่ควรเลือกใช้ท่อน้ำไทย พีพี-อาร์

เหตุผลที่ควรเลือกใช้ท่อน้ำไทย พีพี-อาร์

PRODUCTS
สินค้า

เครื่องเชื่อมพร้อมหัวเชื่อมและอุปกรณ์ ไทย พีพี-อาร์

(WELDING MACHINE AND ACCESSORIES)

เครื่องเชื่อม PPR ในการติดตั้งท่อไทยพีพี-อาร์ หรือท่อ PPR สามารถเชื่อมต่อท่อเข้าหากันได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับขนาด และประเภทการใช้งานโดยรวมมี 2 แบบคือ "การเชื่อมสอด" และ “การเชื่อมชน” สามารถแบ่งตามประเภทของเครื่องเชื่อม PPR ได้ ดังนี้

     1. เครื่องเชื่อม PPR แบบการเชื่อมสอด (Socket Fusion) โดยเครื่องเชื่อม PPR ของ ไทย พีพี-อาร์ ประกอบด้วย 4 รุ่น

  • เครื่องเชื่อม PPR รุ่น D20-32 (Small) เครื่องเชื่อม PPR รุ่นนี้เป็นรุ่นประหยัด สามารถติดตั้งท่อได้ตั้งแต่ ½” – 1”
  • เครื่องเชื่อม PPR รุ่น D20-32 เครื่องเชื่อม PPR รุ่นคุ้มค่ามีขนาดใหญ่กว่า เครื่องเชื่อม PPR รุ่น D20-32 (Small) จึงกระชับถนัดมือ สามารถติดตั้งท่อได้ตั้งแต่ ½” – 1” เช่นเดียวกัน
  • เครื่องเชื่อม PPR รุ่น D20-63 เครื่องเชื่อม PPR รุ่นนี้สามารถติดตั้งท่อได้ตั้งแต่ ½” – 2”
  • เครื่องเชื่อม PPR รุ่น D75-110 เครื่องเชื่อม PPR รุ่นใหญ่พกพาสะดวก สามารถติดตั้งท่อได้ตั้งแต่ 2½” – 4”

ซึ่งการติดตั้งด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ซึ่งจะใช้เครื่องเชื่อม PPR แบบ Socket Fusion โดยการใช้ความร้อนที่ 250-260 องศาเซลเซียส ทำการหลอมละลายปลายท่อพีพีอาร์ และข้อต่อท่อพีพีอาร์ ทำให้ท่อ พีพีอาร์ และข้อต่อท่อพีพีอาร์ เกิดการหลอมเหลว และสามารถประสานเป็นเนื้อเดียวกันไม่เกิดการรั่วซึม

     2. เครื่องเชื่อม PPR แบบการเชื่อมสอด Electro Fusion Fitting (E.F.) เป็นเครื่องเชื่อม PPR เทคโนโลยีที่ดีที่สุด ออกแบบสำหรับการเชื่อมท่อ PPR ขนาดใหญ่ตั้งแต่ D75-D315 สามารถติดตั้งท่อได้ตั้งแต่ 2½” – 12” ให้การติดตั้งท่อ Main หรือท่อขนาดใหญ่ในที่แคบหรือจำกัด สะดวกต่อการจัดวางแนวท่อ และติดตั้งหน้างานด้วยวิธีการหลอมท่อ PPR และข้อต่อ PPR ให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดนำกระแสไฟฟ้า ที่ฝังอยู่ในผนังของตัวข้อต่อ สร้างความร้อน ทำให้เนื้อท่อและตัวข้อต่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นปล่อยให้เย็น ท่อจะแข็งตัวและเชื่อมติดเป็นเนื้อเดียวกันไม่รั่วซึม

     3. เครื่องเชื่อม PPR แบบการเชื่อมชน Butt Fusion Fitting (B.F.) เครื่องเชื่อม PPR สำหรับเชื่อมท่อ PPR และข้อต่อ PPR ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ขนาด D90-D315 สามารถติดตั้งท่อได้ตั้งแต่ 3” – 12” ด้วยการหลอมด้วยความร้อน แล้วเชื่อมชนให้เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีวันรั่วซึม

การติดตั้งด้วยเครื่องเชื่อม PPR ทั้งหมดนี้ไม่ต้องใช้กาว หรือน้ำยาประสานใด ๆ ทำให้ระบบการติดตั้งท่อและข้อต่อ ไทย พีพี-อาร์  จากเครื่องเชื่อม PPR ภายในผลิตภัณฑ์ของ ไทย พีพี-อาร์  สะอาดและปลอดภัยมาก และในกรณีที่มีการซ่อมแซมระบบท่อภายในอาคาร ข้อดีก็คือ จะไม่เกิดประกายไฟ ควัน หรือกลิ่นจากสารเคมีรบกวนระหว่างการทำงาน ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ติดตั้ง หรือเกิดอัคคีภัยกับอาคารสถานที่ได้

ซ่อนเนื้อหา อ่านต่อ

เครื่องเชื่อมพร้อมหัวเชื่อม Welding Machine

เครื่องเชื่อม ใช้กับท่อขนาด 1/2"-1"

Code Size (MM)
411W020-032S D20-32 (Small)

D20-32
(Small)

เครื่องเชื่อม ใช้กับท่อขนาด 1/2"-1"

Code Size (MM)
411W020-032L D20-32 (Large)

D20-32
(Large)

เครื่องเชื่อม ใช้กับท่อขนาด 1/2"-2"

Code Size (MM)
411W020-063 D20-63

D20-63

เครื่องเชื่อม ใช้กับท่อขนาด 2 1/2"-4"

Code Size (MM)
411W075-110 D75-110

D75-110

เครื่องเชื่อม ใช้กับท่อขนาด 5"

Code Size (MM)
411W125-000 D125

D125

Butt Fusion Machine

Code Size (MM)
741W250-000 D90-250
741W315-000 D110-315

Butt Fusion Machine

E.F. Machine

Code Size (MM)
642W160-000 D75-315

E.F. Machine

Accessories

หัวเจาะอานม้า: Aiguille

Code Size (MM)
401A025-000 D25
401A032-000 D32
401A040-000 D40

หัวเจาะอานม้า

หัวเชื่อมอานม้า: Welding Saddle Mould

Code Size (MM)
411S050-025 D50-25
411S063-025 D63-25
411S063-032 D63-32
411S075-025 D75-25
411S075-032 D75-32
411S090-025 D90-25
411S090-032 D90-32
411S090-040 D90-40
411S110-025 D110-25
411S110-032 D110-32
411S110-040 D110-40
411S125-025 D125-25
411S125-032 D125-32
411S125-040 D125-40
411S160-025 D160-25
411S160-032 D160-32
411S160-040 D160-40

หัวเชื่อมอานม้า

หัวเชื่อมแท่งซ่อม: Repairing Stick Mould

Code Size (MM)
401R007-000 D7
401R011-000 D11

หัวเชื่อมแท่งซ่อม

หัวเชื่อม: Welding Mould

Code Size (MM)
401W020-000 D20
401W025-000 D25
401W032-000 D32
401W040-000 D40
401W050-000 D50
401W063-000 D63
401W075-000 D75
401W090-000 D90
401W110-000 D110
401W125-000 D125

หัวเชื่อม

กรรไกรตัดท่อ: Cutter

Code Size (MM)
411C020-040 D20-40

กรรไกรตัดท่อ

กรรไกรตัดท่อ: Cutter

Code Size (MM)
411C020-075 D20-75

กรรไกรตัดท่อ