Blog
รอบรู้เรื่องท่อ

ปัญหาท่อรั่วในคอนโด ใครต้องจ่าย!

ช่างซ่อมท่อ pvc รั่ว

September 8 , 2020

ส่วนใหญ่ระบบประปา/สุขาภิบาล ท่อน้ำประปาภายในห้องชุด คอนโดฯ และส่วนกลางของอาคารชุดมักใช้เป็นท่อ PVC ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นก็คือ “ท่อรั่วน้ำรั่วซึมจากท่อน้ำประปาทำให้ฝ้าเพดานภายในห้องชุด และตำแหน่งอื่นๆ เสียหายถึงทรัพย์สินภายในห้องได้ หรือแม้ท่อรั่ว น้ำซึมจากส่วนกลางก็เป็นปัญหาให้เจ้าของห้องชุดต้องปวดหัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ปัญหาท่อรั่วนี้เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง สาเหตุมาจากหลายประการด้วยกัน เช่น บางห้องชุดเจ้าของ ร่วมไม่อยู่นาน อาจลืมปิดก๊อกน้ำ ปั๊มน้ำของอาคารชุดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ แรงดันน้ำทำให้ท่อน้ำรั่วหรือชำรุดเสียหายได้ ข้อต่อ รอยต่อของท่อส่วนกลางเสื่อมสภาพ รั่วหรือแตก เป็นต้น

น้ำรั่วซึมบนพื้น บนฝ้า
ท่อรั่ว ภาพจริงจากโครงการชื่อดังย่านพระราม 9

การแก้ไขปัญหาท่อรั่วดังกล่าวขั้นแรก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าของร่วม ก็ต้องดูว่าอะไรเป็นสาเหตุ ความเสียหายเกิดจากส่วนไหน ใครต้องเป็น ผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายท่อรั่วที่เกิดขึ้น วิธีปฏิบัติในเบื้องต้นหากเกิดท่อรั่วหรือน้ำรั่วภายในห้องชุดของท่าน ท่านต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดของท่านทราบในทันที เพื่อเข้ามาช่วยดูและพิจารณาร่วมกันว่าท่อรั่วหรือน้ำที่รั่วเกิดจากสาเหตุใด และใครจะรับผิดชอบ หนทางแก้ไขท่อรั่วจะทำอย่างไร แต่ในบางกรณีก็เป็นการยากที่จะขีดเส้นแบ่งว่า ท่อรั่วหรือน้ำที่รั่วเกิดจากทรัพย์ส่วนบุคคลของห้องชุดห้องไหน (แต่หากพิสูจน์ได้ว่าท่อรั่วจากห้องไหนเจ้าของห้องชุดนั้นก็จะต้องรับผิดชอบ) หรือหากเหตุเกิดท่อรั่วจากทรัพย์ส่วนกลาง (ในประเด็นนี้นิติบุคคลอาคารชุดก็จะต้องรับผิดชอบ และต้องนำเงินค่าส่วนกลางของเจ้าของรวม มาปรับปรุง ซ่อมแซ่ม ท่อรั่วซึ่งอาจต้องทำการรื้อกำแพง หรือพื้นเพื่อเดินท่อใหม่) 

ขั้นตอนการดำเนินการซ่อมท่อประปาในคอนโด

ปัญหาท่อรั่ว

ปัญหาเรื่องของท่อรั่วที่เกิดการแตกหรือรั่วซึมนั้น จึงควรปรับปรุง/ เปลี่ยนระบบท่อจากท่อ PVC เป็นท่อ PP-R ที่สามารถรับแรงดันได้ดี เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีวันรั่ว อายุการใช้งานยาวนานกว่า 50 ปี

ทั้งนี้ในส่วนของเรื่องค่าใช้จ่ายจากท่อรั่วที่เกิดขึ้น จากการดำเนินงาน หากอาคารชุดของท่านมีงบประมาณเพียงพอ ก็นำงบประมาณดังกล่าวมาทำการซ่อมแซมพัฒนาปรับปรุง แต่หากไม่มีงบประมาณในการดำเนินงานคงต้องนำเรื่องนี้บรรจุในวาระการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมประจำปี เพื่อให้เจ้าของร่วมอาคารชุดทุกท่าน ช่วยกันชำระเพิ่มจากงบประมาณส่วนกลางกับปัญหาที่เกิดขึ้น  ดังนั้นก่อนเลือกซื้ออาคารชุด หรือที่พักอาศัย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาท่อรั่วในระยะยาวควรถามสักคำว่า…”ใช้ท่อน้ำอะไร”

บทความล่าสุด
บทความที่เกี่ยวข้อง
เหตุผลที่ควรเลือกใช้ท่อน้ำ ไทย พีพี-อาร์